Hvem vi er

Kort om Transmarine Tankers ApS

Transmarine Tankers ApS blev grundlagt i december 1982, primært som skibsmægler og skibsagent for eksterne kunder.

Vi tilbyder også administrative services inden for finansielle og shippingrelaterede aktiviteter og vores hovedkontor ligger i København.

Selskabet fungerer udelukkende som skibsmægler/agent for kunder (ejere eller charterer af skibe) og vi er økonomisk uafhængige af vores kunder. Vi er ikke involveret i delt ejerskab eller andre finansielle investeringer i kunder og/eller deres fartøjer. På samme måde har ingen kunder økonomiske investeringer i Transmarine Tankers ApS.

Vores forvaltning af skibe udføres altid på et kontraktligt grundlag for et gebyr der er aftalt på forhånd. For det meste anvendes en standard BIMCO godkendt kontrakt.

Fleksibilitet, korte kommunikationsveje og mindre bureaukrati.

Når det kommer til skibsmægling, kan bureaukrati være tungt og tage lang tid. Vi forsøger altid at minimere bureaukratiet, og da vi er en mindre organisation er der kort fra snak til handling. Vi kan derfor hurtigt finde en fleksibel løsning der passer til dine behov.

Økonomisk ansvar

Når vi administrerer et skib, bæres fartøjets økonomiske ansvar udelukkende af ejeren/charteren. Hvis der skal ansættes personale bliver dette ansat direkte af kunderne (ejerne) og også aflønnet af dem. Ejerne er ligeledes ansvarlig for omkostninger til lager, bunkers, havne, forsyninger, reservedele og reparationer mv.

Midlerne til dette bliver stillet til rådighed af de respektive kunder, der til gengæld giver Transmarine Tankers ApS fuldmagt til at tage sig af betalinger for de daglige driftsomkostninger.

Sikkerhed & Kvalitet

Som skibsmægler tilstræber vi de højeste standarder inden for sikkerhed og kvalitet.

Erfaring

Gennem årene har vi været i stand til at etablere favorable kreditvilkår med en række leverandører i hele verden.

Fleksible ydelser

Teknisk administration, administration af sikkerhed, tidsstyring.